FORTUNA

Android aplikace

Online podpora! Začni chatovat
Máš zprávu! Začni chatovat

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Naše společnost FORTUNA GAME, a.s., IČ: 430 03 575 přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba:

Jan Holub, FORTUNA GAME a.s. Italská 2584/69, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

[email protected]

Telefon: 737 930 010 (telefonní hovor může být nahráván)

Způsoby oznamování

Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

 • Písemně
 • Např. zabezpečeným elektronickým formulářem dostupný, skrze webovou stránku https://www.nntb.cz/, kliknutím na tlačítko „Oznámení“ a následně pomocí výběru Moje organizace po zadání přístupového kódu „FORTUNA

 • Jinými způsoby
 • Zabezpečený formulář umožnuje vložení i ústní nahrávky. Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu.

  Vyloučení

  Naše společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme oznámení, jak od zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání, tak i od dodavatelů, konzultantů, dobrovolníků, placených i neplacených stážistů, nebo jiných osob, pracujících pod dohledem a vedením dodavatelů, subdodavatelů a zhotovitelů).

  Způsoby oznamování

  Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

  Vědomé nepravdivé oznámení

  Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.